Božji plan

13/03/2014 08:58
Božji plan 
 
U svom velikom ukupnom plan, Bog ima plan specijalno rezervisana za nas! 
"Jeremija 29:11 Jer znam planove imam za tebe, govori Gospod, misli mira, a ne zlo, da vam budućnost i nadu. 12 prizivate mene, i vi ćete otići i moliti k meni, a ja ću poslušati vas. 13 Vi ćete me tražiti i naći me kada me tražiti svim srcem. "
Dakle, ako ne traže Boga dnevno, naći ćete samo mrak na putu i svoj ​​život `s uranjajući u postepeno u mraku bez tebe ni primjećivali. C `je jedna od podmuklih zamki Sotone i može uhvatiti te jer si bespomoćan protiv njega, bez Boga.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/