Bůh je veliký

06/08/2016 19:54

Bůh je veliký

 

Duch svatý nám dává pocítit lásku Otce. On nám ukazuje, ne že my jsme malý, ale jak velký je Bůh.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/