CƠ SỞ CỦA ĐỨC TIN

01/11/2013 08:30

CƠ SỞ CỦA ĐỨC TIN

Nếu khi chúng ta còn là thù nghịch , chúng tôi đã hòa giải với Thiên Chúa qua cái chết của Con Ngài ,

bao nhiêu , đã được hòa giải, chúng ta sẽ được lưu lại bằng cuộc sống của mình. # Ro 05:10

      
Tôi không được cứu bởi đức tin của riêng tôi, nhưng đó là bởi đức tin mà tôi nhận ra rằng tôi đang lưu. Nó không phải là sự ăn năn mà tiết kiệm cho tôi , nhưng đó là dấu hiệu tôi nhận ra những gì Thiên Chúa đã làm cho tôi trong Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi có thể mất tác dụng cho nguyên nhân , và nói : "Đây là sự vâng lời của tôi , thánh hiến của tôi , mà làm cho tôi đẹp lòng Thiên Chúa . " Không có ! Không bao giờ! Những gì tôi hòa giải với Thiên Chúa là trên hết cái chết của Chúa Giêsu . Khi tôi trở về với Chúa và đức tin, tôi chấp nhận những gì Thiên Chúa cho tôi phép lạ tuyệt vời của Sự Chuộc Tội của Chúa Giêsu Kitô ngay lập tức khôi phục hòa với Thiên Chúa. Tôi đang chứng minh , không phải vì tôi hối hận tội lỗi của tôi , không phải vì tôi xin lỗi , nhưng do công việc của Chúa Giêsu . Trong nháy Thánh Linh của Thiên Chúa ban cho tôi ánh sáng và niềm tin mà không hiểu làm thế nào tôi biết tôi lưu.

      
Ơn cứu độ của Thiên Chúa không dựa trên lý luận của logic của con người , nhưng về cái chết của Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình làm của lễ . Thông qua Sự Chuộc Tội của Chúa chúng ta , chúng ta được sinh ra một lần nữa. Người tội lỗi có thể được chuyển thành những sinh vật mới , không phải bởi sự ăn năn hay đức tin của họ , nhưng do công việc tuyệt vời thực hiện bởi Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa bảo đảm sự biện hộ của tôi và thánh của tôi . Chúng tôi không phải làm việc trên chính mình, họ đã hoàn thành Chuộc Tội. Siêu nhiên trở nên tự nhiên bởi sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa, để Chúa Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta trở thành hiện thực : " . Nó được hoàn thành"

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/