... Các Đấng Mê-si được cắt bỏ, và sẽ không có người kế nhiệm

16/01/2014 09:45
... Các Đấng Mê-si được cắt bỏ, và sẽ không có người kế nhiệm . { # } Đà 09:26
 
Rằng tên của ông được phước , bởi vì không có lý do Ngài rằng Ngài đã chết . Cái chết không có quyền trên Ngài vì không có tội nguyên tổ trong Ngài, không có tội phạm trong cuộc sống của mình trên trái đất. Không ai có quyền giết anh vì anh đã làm không gây hại cho bất cứ ai, và không ai có thể duy trì quyền lực nếu Ngài đã không đồng ý Ngài chết . Nhưng ở đây là: một tội lỗi và đau khổ khác. Chúng tôi đã xúc phạm công lý, Ngài đã trả cho sự chuộc tội của tội lỗi chúng ta . Torrent của nước mắt , núi của các dịch vụ , biển máu bò và hương đồi sẽ là không cần thiết cho người được tha tội . Nhưng Chúa Giêsu bị đóng đinh cho chúng ta và sự giận dữ cùng một lúc treo trên đầu chúng tôi đã được gỡ bỏ , bởi vì tội lỗi đã được ném đi mãi mãi. Thông qua sự khôn ngoan của mình, cách an toàn nhất và nhanh nhất của sự chuộc tội bằng cách thay thế đã được giới thiệu ! Hành động này là sự sỉ nhục là Đấng Mê-si , hoàng tử , một vòng gai và đã chết trên cây thập tự , và đó là tình yêu này dẫn Đấng Cứu Chuộc hy sinh cuộc đời mình cho kẻ thù của mình ! Tuy nhiên , vẫn còn kinh ngạc của những cảnh tượng của những người vô tội đổ máu của Ngài cho những kẻ phạm tội là không đủ. Thật vậy, chúng ta phải chắc chắn về sự quan tâm chúng tôi có trong sự hy sinh này . Mục đích của cái chết của Đấng Cứu Thế là sự cứu rỗi của Giáo Hội của Người . Chúng tôi là những người mà Ngài ban sự sống mình làm giá chuộc ? Chúa Giê-su là người ủng hộ của chúng tôi trước khi Cha ? Chúng ta được chữa lành bởi sọc của mình? Đây sẽ là một điều khủng khiếp bỏ lỡ một phần của chúng ta về sự hy sinh của Chúa Giê-su sẽ tốt hơn không được sinh ra . Câu hỏi đặt ra là trang trọng, nhưng nó phát sinh trong hoàn cảnh hạnh phúc vì đây là một câu hỏi mà có thể nhận được một câu trả lời rõ ràng và chính xác. Cho tất cả những ai tin vào Ngài, Ngài là một Đấng Cứu Rỗi này và mỗi người máu hòa giải đã được đổ . Tất cả những người tin tưởng vào giá trị của cái chết của Đấng Cứu Thế vui vẻ mỗi khi họ kỷ niệm thánh của họ và công nhận dẫn đến một hiến đầy đủ dịch vụ.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/