ТРИЈУМФ У ХРИСТУ

04/09/2013 18:14

ТРИЈУМФ У ХРИСТУ


2. ЦОРР. 2: 14 хвала Богу, који нас увек води у победу у Христу, и кроз нас свуда шири мирис Његовог знања 15. Ми смо, заиста, да се Богу арому Христа међу онима који се чувају и у онима који пропадају: 16 до оног мирис смрти на смрт, да други мирис живота у живот . А ко је довољно за ове ствари? 17 Јер ми не потурају реч Божију као много, али од искрености, али је од Бога, у Христу говоримо пред Богом.

 

TRIJUMF U HRISTU


2. CORR . 2 : 14 hvala Bogu , koji nas uvek vodi u pobedu u Hristu , i kroz nas svuda širi miris Njegovog znanja 15. Mi smo , zaista , da se Bogu aromu Hrista među onima koji se čuvaju i u onima koji propadaju : 16 do onogmiris smrti na smrt , dadrugimiris života u život . A ko je dovoljno za ove stvari ? 17 Jer mi ne poturaju reč Božiju kao mnogo, ali od iskrenosti , ali je od Boga , u Hristu govorimo pred Bogom .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/