CHRIST FAKE (Dajjal)

05/12/2016 16:49

CHRIST FAKE (Dajjal)

Matthew 24: 23 Jika seseorang memberitahu anda kemudian: di sini adalah Kristus, atau Lo, di sana, tidak percaya.

24 Sebab akan muncul mesias palsu dan nabi-nabi palsu; mereka akan menunjukkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka umat pilihan.

25 Sesungguhnya, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu.

26 Jadi, jika sesiapa memberitahu anda, Lihat, Ia ada di padang pasir, tidak pergi; Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/