Čovjek u Eden

08/04/2015 17:36
Čovjek u Eden
Čovjek u Eden izgledala dobro i ugodno odvojeno od Boga (Postanak 3), i on je umro; ali Christian koji živi u Kristu, je dobro i ugodno u Božje volje (vidi Rimljanima 12: 2).
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/