Εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους.

04/08/2015 10:00
Εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους.
 
1 Θεσσαλονικείς 4:14
Διότι, εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε,
Επίσης, πιστεύω ότι ο Θεός θα φέρει με τον Ιησού και με τον Ιησού εκείνους που έχουν πεθάνει.
Ekeínoi pou échasan ti̱ zo̱í̱ tous .
 
1 Thessalonikeís 4:̱14
Dióti, eán pistév̱oume óti o Ii̱soús péthane kai anastí̱thi̱ke ,
Epísi̱s, pistév̱o̱ óti o Theós tha férei me ton Ii̱soú kai me ton Ii̱soú ekeínous pou échoun pethánei .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/