Enkyetid

25/01/2014 09:36
Enkyetid 
 
Men, si sèlman ...? Eske ou janm mande "sa si sèlman"? Toujou poze kesyon sa a se premye etap la jwenn submerged pa dout. Tèt ou se yo pran responsablite sou nou ke nou pa te sipoze jere. Enkyetid la se yon mank de mete konfyans nou nan Bondye, Kreyatè a nan linivè la. Enkyetid endike ke ou ka kontwole sitiyasyon an nan tèt ou Lè sa a, se sa ki enposib. Èske ou enkyete w sou twòp enkyete? Ou ka simonte enkyetid pa mangonmen ou. Ou ka simonte enkyetid pa ap dirije enkyetid ou yo nan Bondye, Li ka ede ou. Sa pa vle di ke ou pa pran pati nan responsablite yo, sa vle di ke ou konnen ki lè yo sispann epi kite Bondye. Èske ou enkyete w sou pa t 'konnen ase? Wè sa ki Bib la di! 
Pwo. 12: 25 lapenn nan kè a nan kè yon nonm fè kè l 'penche: 
Men, yon bon pawòl fè kè l 'kontan. 
 
Matye 6:27 Kilès nan nou ki pa mangonmen kapab ajoute yon sèl pye edmi pou wo l '? 
Philippians 4:6 Se pou chaje tèt nou pou pa gen anyen, men nan tout bagay, prezante demann ou fè a Bondye pa lapriyè ak lapriyè ak di Bondye mèsi. 7 Apre sa, kè poze Bondye a, bagay lèzòm tout konprann, yo pral gad kè ou ak lespri nou fèm nan Jezikri. 
2 Timothy 1:7 Paske, sa a se pa yon lespri krentif ke Bondye te ban nou, men yon lespri ki gen pouvwa, renmen ak bon konprann 
Women 8:28, nou konn sa nan tout bagay ap travay pou byen tout moun ki renmen Bondye, yo ki la yo rele selon objektif li 
Isaiah 26:3 Tout moun ki se fèm nan santiman l ' 
Ou pral kenbe nan kè poze bon nèt, 
Paske li mete konfyans yo nan ou. 
4Confiez ou nan Seyè a pou tout tan, 
Pou Seyè sèl Mèt la ki p'ap janm fini an fòs. 
 
Matye 6:33 Men, chache premye gouvènman l 'ak jistis li, ansanm ak tout bagay sa yo yo pral pase. 34Ne pa enkyete sou demen, paske denmen va pran swen tèt li. Chak jou kòm li vini. 
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/