FAKE CHRIST (Antichrist)

05/12/2016 16:39

FAKE CHRIST (Antichrist)

Matej 24: 23 Ako neko ti rekao onda: ovde je Hristos ili Lo, tamo, vjerujem da nije.

24 Za tu nastaje lažni kristi i lažni proroci; oni će pokazati znake velike i čudesa da prevari, ako je moguće, čak i izabrane.

25 Evo, ja sam ti rekao ranije.

26 Dakle, ako neko kaže, Gle, on je u pustinji, ne idu; Evo, on je u sobama, ne mogu da verujem.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/