FAKE CHRIST (Antichrist)

05/12/2016 16:53

FAKE CHRIST (Antichrist)

Matthew 24: 23 Pokud někdo vám řekl, pak: zde je Kristus, nebo Lo, tam, nevěřte.

24 Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci; budou dělat veliké divy a zázraky, aby oklamat, pokud možno, i vyvolené.

25 Hle, řekl jsem vám to předem.

26 Takže pokud vám někdo řekne, Hle, je na poušti, nechoďte; Hle, jest v pokoji, tomu nevěřím.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/