ФАКЕ ХРИСТОС (Антихрист) FAKE HRISTOS (Antihrist)

05/12/2016 16:51

ФАКЕ ХРИСТОС (Антихрист)

Матеј 24: 23 Ако неко рекао онда: овде је Христос, или Ло, тамо, то не верују.

24 Јер ће се појавити лажни Христоси, и лажни пророци; они ће показати знаке велике и чудеса да би преварили, ако је могуће, и изабране.

25 Ето, ја сам рекао раније.

26 Дакле, ако вам неко каже, Ето, он је у пустињи, не иду; Ето, он је у соби, не могу да верујем.

FAKE HRISTOS (Antihrist)

Matej 24: 23 Ako neko rekao onda: ovde je Hristos, ili Lo, tamo, to ne veruju.

24 Jer će se pojaviti lažni Hristosi, i lažni proroci; oni će pokazati znake velike i čudesa da bi prevarili, ako je moguće, i izabrane.

25 Eto, ja sam rekao ranije.

26 Dakle, ako vam neko kaže, Eto, on je u pustinji, ne idu; Eto, on je u sobi, ne mogu da verujem.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/