Moun ki pa kwè bay Jezi Kris la SE KONT Bondye Papa a

31/08/2013 11:08

Moun ki pa kwè bay Jezi Kris la SE KONT Bondye Papa a  Jan 5: 22 Papa a pa jije pesonn, men gen reskonsab tout pouvwa pou jije Pitit la, 23 Konsa, tout moun va gen respè pou Pitit la menm jan yo gen respè pou Papa a. Moun ki pa respekte Pitit la, li pa gen respè pou Papa ki voye l '.
  24 Se vre wi, se vre wi:, m'ap di nou la, moun ki koute pawòl mwen, ki kwè nan li ki voye m 'yo, li p'ap janm fini an lavi, epi yo pa va antre ankò nan jijman, men li te pase soti nan lanmò nan v sa vle di ....

  1 Jan 2: 22 Ki moun ki se yon mantè Men, moun ki nye ke Jezi se Kris la? Li se antekrist ki nye Papa a ak Pitit la.
  23 Si yon moun nye Pitit la, yo pa gen anyen pou Papa ki rekonèt Pitit la, yo gen Papa a tou.
  24 Se pou sa ou tande depi nan konmansman an rete nan nou. Si sa ou te tande depi nan yo kòmanse nan nou, nou tou dwe kontinye nan Pitit la ak nan Papa a.
  25 Apre sa, Bondye te pwomèt la ke li te pwomèt nou, se lavi p'ap janm fini an.
  26 Mwen ekri tout bagay sa yo sou yo k'ap chache twonpe nou.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/