Firman Tuhan adalah berwibawa

05/02/2016 08:35
Firman Tuhan adalah berwibawa
 
Firman, kebenaran, pengajaran dan kerja-kerja yang baik adalah saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/