Gospod Isus Hristos GOOD

05/09/2016 13:25

Gospod Isus Hristos GOOD

 

Najniži je napravljen Fort on drži Hristu.

 

Kada smo kušati Gospoda je dobra (1 Petrova 2, 3), koji je ovdje dolje ima tačke ukus.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/