Господ Исус Христос ЈЕ ДОБРА

05/09/2016 13:38

Господ Исус Христос ЈЕ ДОБРА

 

Најнижи је направљен тврђаву он држи у Христу.

 

Када смо јели је добар Господ (1 Петрова 2, 3), који је овде испод има укус тачку.

Gospod Isus Hristos JE DOBRA

 

Najniži je napravljen tvrđavu on drži u Hristu .

 

Kada smo jeli je dobar Gospod ( 1 Petrova 2 , 3 ) , koji je ovde ispod ima ukus tačku .

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/