Господ Исус Христос Е ДОБРЕ

05/09/2016 13:25

Господ Исус Христос Е ДОБРЕ

 

Най-ниската е направена форт той се е вкопчил в Христос.

 

Когато ние вкус Господ е добър (1 Петър 2, 3), който е тук, по-долу има точка вкус.

Gospod Isus Khristos E DOBRE

 

Naĭ-niskata e napravena fort toĭ se e vkopchil v Khristos .

 

Kogato nie vkus Gospod e dobŭr ( 1 Petŭr 2 , 3 ) , koĭto e tuk, po-dolu ima tochka vkus .

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/