Hãy đến gần Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đến gần anh em

22/12/2013 09:50
 

 " Hãy đến gần Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đến gần anh em . " Jacques 4.8

Thiên Chúa hứa hẹn sẽ tiếp cận bạn khi bạn tiếp cận anh ta. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận Ngài ? Đây là một số dấu hiệu cho thấy :
Bạn có thể nhận được gần với Thiên Chúa như là bạn đang có, bạn đang ở đâu !
Cần lưu ý đầu tiên của tất cả các phần còn lại của câu này khuyên chúng ta từ bỏ tội lỗi , bởi vì tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời . Chỉ đơn thuần là hướng về Thiên Chúa là cách đầu tiên để tiếp cận anh .
 
Sau đó, Kinh Thánh cho chúng ta đi vào sự hiện diện của mình với lời khen ngợi và tạ ơn. Một trái tim biết ơn , tạo điều kiện cho việc tiếp cận với Thiên Chúa. Trong thực tế, Kinh Thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường .
 
Khi trái tim của bạn là khiêm tốn trước khi anh ta, bạn có thể tiếp cận anh ta. Nếu bạn đang tìm kiếm với tất cả trái tim của bạn , bạn sẽ tìm thấy nó và anh ta sẽ đến gần anh em .
 
Tìm kiếm Thiên Chúa hôm nay bằng cách đọc Kinh Thánh , cầu nguyện, suy niệm lời hứa của mình và thờ lạy . Nếu bạn đi kèm với một trái tim rộng mở , bạn có thể tiếp cận Thiên Chúa như là bạn đang có, bạn đang ở đâu , và anh sẽ làm bạn với hòa bình và lòng nhân từ tất cả các ngày trong cuộc sống của bạn .
Cầu nguyện cho hôm nay
 
Cha trên trời , tôi chọn để tiếp cận bạn . Tôi mở cửa trái tim tôi và tôi ăn năn bất cứ thứ gì displeases bạn trong tôi . Điền vào tôi với quyền lực của bạn , vì vậy mà tôi có thể sống cuộc sống mà bạn đã lên kế hoạch cho tôi. Mẹ chúc lành cho tên của bạn ngày hôm nay và mãi mãi. Trong tên của Chúa Giêsu. A Men.
Joel Osteen

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/