Ιωάννης 14: 6

07/05/2015 16:12
Ιωάννης 14: 6
Ο Ιησούς είπε: Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού. 7 Αν με ήξερε, θα γνωρίσουμε τον Πατέρα μου. Και από του νυν εσείς τον γνωρίζουν και τον έχουν δει.
Io̱ánni̱s 14 :̱ 6
O Ii̱soús eípe:̱ Egó̱ eímai i̱ odós kai i̱ alí̱theia kai i̱ zo̱í̱ . Kaneís den érchetai ston Patéra pará móno méso̱ emoú . 7 An me í̱xere , tha gno̱rísoume ton Patéra mou . Kai apó tou nyn eseís ton gno̱rízoun kai ton échoun dei .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/