Исус је рекао,

06/06/2016 09:17
Исус је рекао,
 
Јохн 14: 6 Исус је рекао: Ја сам пут, истина и живот. Нико не долази к Оцу осим кроз мене.
Isus je rekao ,
 
John 14 : 6 Isus je rekao: Ja sam put , istina i život . Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/