Исус каза:

06/06/2016 09:06
Исус каза:
 
Йоан 14: 6 Исус каза: Аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мен.
Isus kaza:
 
Ĭoan 14: 6 Isus kaza : Az sŭm pŭtyat , istinata i zhivota . Nikoĭ ne dokhozhda pri Ottsa, osven chrez men .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/