ИСУС ХРИСТОС ONLY

11/07/2015 10:04
ИСУС ХРИСТОС ONLY
 
В грабването на светиите, те виждат Христос преди да види небето. Духът ни свързва с личността на Христос с цялото.
ISUS KHRISTOS ONLY
 
V grabvaneto na svetiite , te vizhdat Khristos predi da vidi nebeto. Dukhŭt ni svŭrzva s lichnostta na Khristos s tsyaloto .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/