Isus može učiniti

04/11/2015 14:14
Isus može učiniti
 
Možemo pogledati oko svijeta nismo našli ništa da zadovoljava naše srce: samo Isus može.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/