Ít trẻ em được cứu?

03/01/2014 09:37
 

 Ít trẻ em được cứu?
Tôi đã ở Matthew 06:10 ET tôi đi qua các lưu ý MacArthur tôi đang tìm kiếm.
   Đoạn hiện nay cho thấy rằng tất cả trẻ em chưa đến tuổi chịu trách nhiệm được đặt có lợi cho công việc của thập tự giá, mà cha mẹ của họ được lưu hay không.
Trong giai đoạn hiện nay, mà sẽ kết thúc với sự tái lâm của Chúa để loại bỏ gia đình của mình, tất cả các trẻ em chết được lưu lại và được thu thập từ Ngài. Đó là bình thường họ đã không từ chối sự cứu rỗi trong cuộc sống ngắn ngủi của mình ở đây trên trái đất, và do đó không bị kết án. Chúa không cần phải trông giống như nó được cho là một người lớn (Xa-chê): "Là con trai của người đàn ông đã đến tìm và cứu kẻ bị mất" (# Lu 19:10).

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/