Избор да сада.

08/06/2015 11:47
Избор да сада.
 
На крају уличице дана, постоји врата на надвратнику изгравирану у писмима ватре, речи вечности. Где ћете провести ово бескрајно дан? Хоћеш ли бити са Исусом или протерани далеко од блиставе светлости Његово лице?
Izbor da sada .
 
Na kraju uličice dana , postoji vrata na nadvratniku izgraviranu u pismima vatre , reči večnosti. Gde ćete provesti ovo beskrajno dan? Hoćeš li biti sa Isusom ili proterani daleko od blistave svetlosti Njegovo lice ?
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/