Izbor da se sada.

08/06/2015 11:40
Izbor da se sada.
 
Na kraju uličice dana, postoji vrata na nadvratniku koja je ugraviran u pismima od požara, riječ večnosti. Gdje ćete provesti ovu beskrajne dan? Hoće li biti s Isusom ili prognan daleko od blistave svetlosti njegovog lice?
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/