Ja sam u Hristu.

04/09/2014 08:34

Gledajući Bogu sve je jasno, ja sam u Hristu. - Bilo je borbi sa samim sobom, borba sa Sotonom, bitka sa svijetom, ali je savršen mir s Bogom.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/