JESUS CHRIST CHỈ

11/07/2015 10:15
JESUS CHRIST CHỈ
 
Tại sự sung sướng của các thánh, họ nhìn thấy Chúa Kitô trước khi nhìn thấy bầu trời. Thần liên kết chúng ta với người của Chúa Kitô với tất cả.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/