Ježíš řekl:

06/06/2016 09:19
Ježíš řekl:
 
JOHN 14: 6 Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/