JOHN 14: 6

07/05/2015 16:18
JOHN 14: 6
Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 7 Pokud mě znal, měli byste vědět, můj otec. A od nynějška ho znáte vy, a viděli jste ho.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/