John 14: 6

04/10/2015 11:00
John 14: 6
Հիսուսն ասել է,
Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը.
Ոչ ոք չի գալիս Հոր մոտ, բացառությամբ միջոցով ինձ.
John 14: 6
Hisusn asel e ,
Yes yem chanaparhy , chshmartut’yuny yev kyank’y .
Voch’ vok’ ch’i galis Hor mot , bats’arrut’yamb mijots’ov indz.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/