John 14: 6

04/10/2015 11:13
John 14: 6
Ježíš řekl:
Já jsem ta cesta, pravda i život.
Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/