John 14: 6

04/10/2015 11:13
John 14: 6
Chúa Giêsu nói:
Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/