Jovan 14: 6

07/05/2015 16:10

Jovan 14: 6 Isus mu, Ja sam put, istina i život. Niko ne dolazi Ocu osim preko mene. 7 Ako me znao, znao bi mog oca. Od sada i vi ga poznajem, i da ga vidiš.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/