JSTE byl uplatněn

05/10/2016 13:49

JSTE byl uplatněn

1 Peter 1: 17 ► Zavoláte-li na něj, jako Otce, který bez vztahu k osobám soudců podle každému práci, provádět sami se strachem v době svého pobytu zde, ► 18 s vědomím, že jste byli vykoupeni ze svého marné, že jste měli od otců, ne porušitelného věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19. ► ale drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny ,

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/