Християнски живот. Khristiyanski zhivot.

05/11/2016 15:00

Християнски живот.

 

Християнският живот не е живот на "правила", но един живот, ръководен от Святия Дух.

Khristiyanski zhivot.

 

Khristiyanskiyat zhivot ne e zhivot na "pravila", no edin zhivot, rŭkovoden ot Svyatiya Dukh.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/