konpwomi

30/07/2013 16:34

konpwomi


Tolerans se konsidere kòm yon kalite vèti nan sosyete nou an epi pou yo trete entolerans vin prèske yon jouman. Konsènan konfyans nan Bondye, Bib la se pa toleran nan tout Depi nan kòmansman an. Li se menm vrè kretyen yo, paske yo konnen ke pawòl Bondye a se verite a ak desizif. Lè yon moun pa gen verite a, Lè sa a, li pèdi pa gen anyen pa fè yon konpwomi. Li te fè de tout fason pa gen anyen pèdi Depi nan kòmansman an. Men, pou yon kwayan, konpwomèt Pawòl Bondye a ta dwe fatal.

Jezi di nan ki konsiderasyon: "Mwen se wout la, verite a ak lavi a. Pa gen moun ki vini jwenn Papa a si pase nan mwen (Jan 14: 6). Se poutèt sa mwen te di ou ke ou pral mouri nan peche nou: Paske, si nou pa kwè se mwen menm ki, ou pral mouri nan peche nou (Jan 8: 24). Moun ki mete konfyans epi ki resevwa batèm va delivre, men moun ki pa kwè va kondannen (Mak 16: 16). "Sa a ki sa li vini atravè pawòl Bondye a. "Ale, fè disip nan tout nasyon ..." (Matye 28: 19). Tout moun sa yo nasyon bezwen nan Levanjil la nan malgre nan relijyon yo, paske relijyon se te fè pa moun ak se tout konpwomi, men sa a verite a soti nan men Bondye pou kont li. Gen sou jan Bondye delivre nan Jezi Kris la!

 
 

 

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/