Kontrola Boga nad svim

08/03/2015 08:57
Kontrola Boga nad svim
 
U svijetu u kojem se čini zlo da steknu više i više zemlje, vrlo je važno da učimo da je Bog i dalje ima apsolutnu kontrolu nad svime.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/