Last Call ... PRED ODLAZAK GREAT

18/08/2014 16:57
Last Call ... PRED ODLAZAK GREAT 
 
Ako l`enlèvement je sutra, i da svi oni koji su umrli, a koji su prihvatili vjerom da je Isus Krist došao na Zemlju da umre, kako bi se otkupi naše grijehe i uskrsnuo Pusti ga, i da svi oni još uvijek živ, te su prihvatili vjerom da je Isus Krist došao na Zemlju da umre, kako bi se otkupi naše grijehe i ruže ponovo ga pustila, će biti dio l`enlèvement. 
Ali oni koji ostaju na zemlji nakon l`enlèvement jer Neka su odbacili Boga i vjeru u Isusa Krista, neće biti u mogućnosti da se teško, ali u 7 godina nevolje. Ovo će biti posljednja prilika d`éviter vječne muke l`enfer. 
Ali ako l`enlèvement odvija 100 godina od sada, a vi sada ili za mjesec dana ili 10 godina umre, u sadašnjem stanju grijeha, a posebno negirajući Boga ili vjeru u Isusa Krista, u kojem će vam ići od ti? Vi ne želite Boga ili Isusa Krista, dakle Bog također ne želi. On će poštovati svom izboru. Jeste li sa ili protiv njega. Izbor je vrlo jednostavan. Vi odlučujete ... sad pre nego što umreš ...
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/