liên quan

25/01/2014 09:15
liên quan
 
Và nếu chỉ có ... ? Bạn đã bao giờ tự hỏi "làm gì nếu chỉ " ? Liên tục hỏi câu hỏi này là bước đầu tiên để có được choáng ngợp bởi nghi ngờ . Lo lắng là phải chịu trách nhiệm về chúng tôi rằng chúng tôi không phải để quản lý. Mối quan tâm là sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ. Quan tâm chỉ ra rằng bạn có thể kiểm soát tình hình của chính mình thì đó là điều không thể. Bạn có lo lắng về quá nhiều lo lắng ? Bạn có thể vượt qua sự lo lắng bởi bạn lo lắng . Bạn có thể vượt qua sự lo lắng bằng cách hướng mối quan tâm của bạn với Thiên Chúa, Ngài có thể giúp bạn . Điều này không có nghĩa là bạn không tham gia vào các nhiệm vụ, có nghĩa là bạn biết khi nào dừng lại và để cho Thiên Chúa . Bạn có lo lắng về việc không đủ hiểu biết ? Xem những gì Kinh Thánh nói !
Tỉnh. 12 : 25 nặng nề trong trái tim của người đàn ông maketh nó cúi xuống :
Nhưng một lời tốt đẹp maketh nó vui mừng .
 
Matthew 6:27 Ai trong vòng các ngươi lo lắng có thể thêm một thước cho đến tầm cỡ của mình?
Phi-líp 4:6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong tất cả mọi thứ , trình bày yêu cầu của bạn với Thiên Chúa bằng lời cầu nguyện và khẩn cầu sự tạ ơn . 7 Sự bình an của Thiên Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Giêsu Kitô.
2 Timothy 1:7 đây không phải là tinh thần của sự rụt rè mà Thiên Chúa đã cho chúng tôi , nhưng tinh thần của quyền lực , tình yêu và trí tuệ
Rô-ma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã
Isaiah 26:3 Kẻ nào là công ty trong cảm xúc của mình
Bạn sẽ tiếp tục trong hòa bình hoàn hảo,
Vì người nhờ cậy bạn .
4Confiez bạn trong Chúa mãi mãi,
Vì Chúa Giê-hô- là vĩnh viễn sức mạnh.
 
Matthew 6:33 Nhưng tìm kiếm đầu tiên vương quốc của mình và sự công bình của mình, và tất cả những điều này sẽ được hơn. 34Ne không lo lắng về ngày mai, ngày mai sẽ chăm sóc cho bản thân . Mỗi ngày vì nó đi kèm .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/