Light of the World

04/11/2014 16:37
Light of the World 
 
Neka vaše svjetlo, nije tvoja dobra djela sjaje pred ljudima. Ako vaša dobra djela sjaje pred ljudima, oni blijedo pred Bogom. Vi ste svjetlost svijeta, tako da sija, a ljudi će vidjeti vašu dobra djela!
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/