Little mga bata ay naka-save?

03/01/2014 09:44
 

 Little mga bata ay naka-save?
Ako ay sa Mateo 06:10 ET dumating ako sa kabuuan ng tala MacArthur ako ay naghahanap para sa.
   Sipi Ngayon ay nagpapakita na ang lahat ng mga bata na hindi umabot na sa edad ng pananagutan ay inilagay upang makinabang ang gawain ng krus, na ang kanilang mga magulang ay nai-save o hindi.
Sa kasalukuyang panahon, na nagtatapos sa ang pagdating ng Panginoon upang alisin ang kanyang pamilya, ang lahat ng mga bata na mamatay ay naka-save at nakolekta mula sa Kanya. Ito ay normal na hindi sila tumanggi sa kaligtasan sa panahon ng kanilang maikling buhay dito sa lupa, at samakatuwid ay hindi nahatulan. Ang Panginoon ay hindi kailangan upang magmukhang daw ng matanda (Zacchaeus): "Ang anak ng tao ay dumating upang humanap at i-save ang na kung saan ito ay nawala" (# Lu 19:10).

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/