Live մոտ է Տիրոջ համար

04/05/2016 16:25
Live մոտ է Տիրոջ համար
 
Եթե մենք ուզում ենք խոսել այն մասին, Տէր Յիսուսի շուրջը,
անհրաժեշտ է, որ մեր վարքը, եւ մեր ճանապարհը համահունչ են այն, ինչ մենք ասում ենք.
Համար, այս, մենք պետք է հետ ապրել Տիրոջ
Live mot e Tiroj hamar
 
Yet’ye ​​menk’ uzum yenk’ khosel ayn masin, Ter Yisusi shurjy ,
anhrazhesht e, vor mer vark’y , yev mer chanaparhy hamahunch’ yen ayn, inch’ menk’ asum yenk’ .
Hamar, ays , menk’ petk’ e het aprel Tiroj
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent