Live fèmen nan Seyè a

04/05/2016 16:29
Live fèmen nan Seyè a
 
Si nou vle pale sou Seyè Jezi a bò kote nou,
li nesesè pou konduit nou ak fason nou an yo konfòme yo ak sa nou di;
Pou sa, nou dwe viv avèk Seyè a!
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/