Лоок Богу

04/02/2015 09:50
Лоок Богу
Не гледај нестрпљиво о томе шта би се могло догодити сутра;Исти Свемогући Отац кога је брига за вас данас ће сутра и сваки дан свог живота. То ће вас заштитити од патње, или да Вам снаге да га носи.
Faux ?
Look Bogu
Ne gledaj nestrpljivo o tome šta bi se moglo dogoditi sutra ; Isti Svemogući Otac koga je briga za vas danas će sutra i svaki dan svog života . To će vas zaštititi od patnje , ili da Vam snage da ga nosi .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/