Lwa ak lafwa

04/10/2013 14:22

Lwa ak lafwa

Lalwa a se san fòs asire delivre, li dwe mennen nan lafwa.

Lafwa genyen batay lalwa Moyiz la, li bay libète a evanjelik

 
 

 

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/