Mala djeca se čuvaju?

03/01/2014 09:42
 

 Mala djeca se čuvaju?
Ja sam bio u Mateju 06:10 ET naišao sam napomenu MacArthur sam tražio.
   Današnji odlomak pokazuje da sva djeca koja nisu navršila odgovornosti se stavljaju u korist rada krsta, da su njihovi roditelji čuvaju ili ne.
U dosadašnjem periodu, koji će završiti sa dolaskom Gospodina da ukloni svoje porodice, sva djeca koja umiru čuvaju i prikupljenih od njega. To je normalno oni nisu odbacili spas za vrijeme svog kratkog života ovdje na zemlji, i zbog toga se ne osuđuje. Gospod ne treba da izgleda kao da je rekao odrasle osobe (Zakej): "Sin je došao tražiti i spasiti ono što je izgubljeno" (# Lu 19:10).

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/