Matej 24: 23-26

02/10/2014 16:38
Matej 24: 23-26 Ako neko kaže da se onda, evo Krista, ili lo tamo, mislim da ne. 
 
24 Jer će se pojaviti lažne Hrista, i lažni proroci; oni će pokazati velike znake i čudesa da prevari, ako je moguće, čak i izabrane. 
 
25 Evo, ja sam ti rekao. 
 
26 Zato, ako oni će, kažem vam, Gle, on je u pustinji, ne izlaze; Evo, on je u sobama, ne mogu da verujem.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/