Matouš 24: 23-26

02/10/2014 16:49
c Jestliže někdo říká, že vy, zde je Kristus, nebo aj tam, nevěřte. 
 
24 Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci; budou dělat veliké divy a zázraky, aby oklamal, pokud je to možné, i vyvolené. 
 
25 Hle, řekl jsem vám to říkal. 
 
26 A protož když se pravím vám, Hle, je na poušti, nevycházejte; Hle, je v pokojích, tomu nevěřím.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/