Matye 7.13-20 Antre nan pa pòt jis la

22/02/2014 08:10
Matye 7.13-20
13 Antre nan pa pòt jis la , paske lajè , pòt ki laj wout la ki mennen nan destriksyon , ak anpil antre nan li; 14 Paske etwat se pòt-la ak etwat wout ki mennen nan lavi, epi kèk yo se moun ki trouvent.15 ¶ men, yo te avèti kont fo pwofèt ki te vini nan ou nan rad mouton an , men kè yo se chen mawon ravisseurs.16 ou konnen yo sou sa y'ap yo. Yo ranmase sou rezen yo avèk branch pikan, oswa keyi fig frans sou pye rakèt 17 Menm si sa bon pyebwa bay bon donn , men pye bwa a move lous move fruits.18 A bon pyebwa pa ka bay move donn, pesonn pa ka yon move pyebwa bay bon fruits.19 Nenpòt pyebwa ki pa bay bon donn yo pral koupe sa jete nan feu.20 se konsa, ou konnen yo pa ¶ fruits.21 yo se pa tout moun k'ap plede di m : Mèt, Mèt ki antre nan Peyi Wa ki nan syèl la , men li ki moun ki pral nan Papa m 'ki nan cieux.22 anpil moun va di m' nan jou sa a, Mèt, Mèt, gen nou pa t'ap pale nan non ou, te nou pa chase move lespri nan non ou , epi yo pa nou fè anpil mirak nan non ou 23 Lè sa a, mwen pral di yo , mwen pa janm li te ye ; ? Wete kò nou sou mwen , nou menm ki mechan .24 Se poutèt sa, yon moun tande pawòl sa yo m 'yo ak fè yo, mwen ta konpare l' yon nonm ki gen bon konprann ki bati kay li sou wòch pral : 25 lapli tonbe desann, li dlo desann, gwo van yo kònen ak kont ke kay , e li pa tonbe, paske yo te fonde sou roc.26 a Apre sa, moun ki tande pawòl di a mwen epi yo pa mete yo an pratik , se tankou yon moun fou ki bati kay li sou sab la : 27 Apre sa, lapli a desann, li dlo desann, gwo van moun yo pran kònen ak bat kont ke kay , epi li tonbe, ak otòn li yo te grande.28 Apre sa, li t'ap , lè Jezi fin di pawòl sa yo , foul moun yo te sezi tande sa l ' : 29 Pou li te anseye yo kòm yon moun ki otorize , epi yo pa jan avèk dirèktè lalwa yo.
 
7:13-29 sa a yon pati final la nan Diskou sou Mòn nan se karakteristik nan mesaj levanjil la . Gen de pòt yo, de chemen , de destinasyon ak de kalite moun ( vv. # MT 7:13-14 ), de kalite pye bwa ak de kalite fwi ( vv. # MT 7:17-20 ); de gwoup la nan moman jijman ( vv. # MT 7:21-23 ), ak de kalite nan bòs mason ki konstwi de kalite fondasyon ( vv. # MT 7:24-28 ). Kris la te poze klèman ke posib fwontyè ant wout la ki mennen nan destriksyon, ak youn ki mennen nan lavi.
       7:13-14 de pòt yo fèmen kòm lajè, yo sipoze bay antre nan Peyi Wa ki nan Bondye. Gason yo ofri de chemen. Pòt jis la se akimilasyon nan vwayaj la konfyans nan Bondye, etwat ak espesifik , ki pase nan Kris la pou kont li. Li reprezante delivre tout bon an, selon fason Bondye a , ki mennen nan lavi etènèl. Pòt la lajè gen ladan tout relijyon nan travay ak pwòp tèt- dwat devan Bondye, pa gen okenn yon sèl kanal yo deziyen (al gade # Travay 4:12 ), men li mennen nan lanfè epi yo pa nan syèl la.
Kòmantè etid nòt pa John MacArthur .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent